Prawa autorskie – PRZEPISY, TEKSTY oraz ZDJĘCIA umieszczone w serwisie internetowym: www.cojelila.pl są dziełem autorki bloga i podlegają ochronie prawnej.

Jakiekolwiek wykorzystywanie ich – m.in. kopiowanie, modyfikowanie, powielanie, przenoszenie na inne nośniki, rozpowszechnianie, umieszczanie w innych witrynach czy też serwisach – bez wiedzy i zgody autorki, jest zabronione i jest naruszeniem art. 17 oraz art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Kopiowanie przepisów, tekstów oraz zdjęć ze wskazaniem autora lub podlinkowaniem, również jest zabronione i nie zwalnia kopiującego od odpowiedzialności, co wynika z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podanie jako źródła nazwy bloga, linku do bloga czy przepisu, nie pozwala na wykorzystanie moich zdjęć czy kopiowanie przepisów i tekstów.

Nie wyrażam na to zgody!

Przypisanie sobie praw autorskich któregokolwiek przepisu, tekstu bądź zdjęcia umieszczonego w niniejszym serwisie internetowym, jego zniekształcenie lub edycja bez zezwolenia autorki stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego i będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Autorka może także domagać się stosownego odszkodowania z tytułu poniesienia strat materialnych jak i niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.